Over ons

Over ons

Internationaal netwerk van professionals

IFE Nederland is de Nederlandse afdeling van The Institution of Fire Engineers (IFE). De IFE is een internationaal netwerk van professionals op het gebied van Fire Safety Engineering (FSE). De IFE heeft wereldwijd meer dan 10.000 leden en heeft afdelingen in 40 landen. Lees meer over de IFE op www.ife.org.uk.

Het oprichten van IFE Nederland in 2010 was een initiatief van Hanzehogeschool Groningen, toenmalige bachelor opleiding FSE. Bedenkers, docenten, studenten en partners van deze opleiding hebben de handen ineen geslagen om een netwerk te starten van professionals op het gebied van Fire Safety Engineering. Vanwege het immense netwerk van IFE, de grootste beroepsvereniging van Fire Engineers ter wereld, was het logisch om daarbij aan te sluiten.

IFE Nederland

Neem contact op

Voor meer informatie over de lidmaatschappen, aanmeldprocedures en de IFE kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden of de backoffice. Ook kunt u de website van de IFE in Engeland raadplegen.

Over ons

Onze visie

IFE Nederland ziet Fire Safety Engineering als een integrale benadering van brandveiligheid die gebaseerd is op het toepassen van wetenschappelijke en technische principes, algemene regels en het oordeel van deskundigen. In deze benadering wordt brand gezien als een fysisch verschijnsel. Het gedrag van een brand, het gedrag van mensen bij brand en het gedrag van de omgeving van een brand (zoals gebouwen en constructies) vormen daarbij de basis voor het beveiligen van mensen en omgeving tegen de effecten van brand. Deze benadering leidt tot optimale keuzes op het gebied van brandbeveiliging met het als doel minder slachtoffers en minder schade door brand.

Onze kernwaarden

Hoe gaan wij te werk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Deskundig oordeel

Optimale keuzes

Kennisnetwerk

Over ons

Onze missie

IFE Nederland ziet het vakgebied Fire Safety Engineering als een breed en kennisintensief vakgebied. Het is een vakgebied dat in Nederland meer en meer moet gaan bijdragen aan het oplossen van steeds complexere vraagstukken op het gebied van brandveiligheid. Om dit vakgebied in Nederland continue te kunnen blijven ontwikkelen is een kennisnetwerk van professionals een absolute noodzaak. IFE Nederland is een onafhankelijk kennisnetwerk van Fire Safety Engineers. Het netwerk kent alleen een persoonlijk lidmaatschap en biedt daarom een breed platform voor professionals met een grote diversiteit in achtergrond en werkomgeving, zonder dat er sprake is van politieke of commerciële belangen.