Lidmaatschap

IFE Lidmaatschap

De IFE is een onafhankelijk kennisnetwerk van Fire Safety Engineers en kent aan haar leden, afhankelijk van hun kwalificatieniveau, op persoonlijke titel een erkenning (grade) toe binnen de vereniging. Afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring mag een titel worden gevoerd en geeft het lidmaatschap, zowel nationaal als internationaal erkenning van het vakmanschap van de Fire Safety Engineer.

Het lidmaatschap met grade vormt een kader voor het niveau van de professional en een basis voor verdere professionele ontwikkeling.

Lidmaatschap met grade

De IFE kent vijf lidmaatschappen op basis van professionele kwalificaties. Bij de het lidmaatschap hoort een titel en het stelsel is gebaseerd op de professionele ontwikkeling van leden. De IFE stimuleert namelijk haar leden om zich voortdurend professioneel te ontwikkelen.

Voor uitgebreide informatie aangaande de lidmaatschappen en kwalificatiestructuren, klik hier.

IFE Nederland

Neem contact op

Voor meer informatie over de lidmaatschappen, aanmeldprocedures en de IFE kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden of de backoffice. Ook kunt u de website van de IFE in Engeland raadplegen.

Technician

Het IFE Technician lidmaatschap is voor professionals die een relevante MBO niveau 2 opleiding (of gelijkwaardig) hebben afgerond. Je moet minimaal 2 jaar werkzaam zijn in de brandveiligheidssector en minimaal 130 uur aan studie in relevante opleidingen of cursussen hebben besteed (op MBO 2-niveau of hoger). Je moet aantonen dat je in het afgelopen jaar minimaal 25 uur besteed hebt aan het op peil en up to date houden van je kennis.
De contributie voor het Technician lidmaatschap bedraagt €66,- per jaar (tarieven voor 2017).

Graduate

Het basis opleidingsniveau voor een Graduate lidmaatschap is een relevante MBO-niveau 3 opleiding (of gelijkwaardig). Je moet minimaal 3 jaar werkzaam zijn in de brandveiligheidssector en minimaal 370 uur aan studie in relevante opleidingen of cursussen hebben besteed (op MBO 3-niveau of hoger). Je moet aantonen dat je in het afgelopen jaar minimaal 25 uur besteed hebt aan het op peil en up to date houden van je kennis.
De contributie voor het Graduate lidmaatschap bedraagt € 75,- per jaar (tarief 2017).

Associate

Het basis opleidingsniveau voor een Assosciate lidmaatschap is een relevante opleiding op HBO-niveau (of gelijkwaardig). Je moet minimaal 370 uur aan studie in relevante opleidingen of cursussen hebben besteed (op HBO-niveau of hoger). 
De contributie voor het Associate lidmaatschap bedraagt € 91,- per jaar (tarief 2017).

Member

Het basis opleidingsniveau voor een Member lidmaatschap is een relevante opleiding op HBO-niveau (of gelijkwaardig). Je moet minimaal 5 jaar werkzaam zijn in de brandveiligheidssector en minimaal 370 uur aan studie in relevante opleidingen of cursussen hebben besteed (op HBO-niveau of hoger). Je moet aantonen dat je in het afgelopen twee jaar elk jaar minimaal 25 uur besteed hebt aan het op peil en up to date houden van je kennis. Daarnaast moet een verslag gemaakt worden waarin wordt omschreven op welke wijze de aanvrager voldoet aan de vereisen voor Member. De contributie voor het Member lidmaatschap bedraagt € 109, per jaar (tarief 2017).

Fellow

De grade van fellow is behouden aan member leden die een significante en uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de IFE en het beroep van de Fire Safety Engineer over een aaneengesloten periode van ongeveer 15 jaar, kunnen aanspraak maken op de grade van Fellow. Er zijn meerdere vereisten voor deze grade. Zo moeten er tenminste twee andere bestaande Fellow-leden zijn die de aanvraag steunen.
De contributie voor het Fellow lidmaatschap bedraagt € 167,- per jaar (tarief 2017).

Neem contact op

Heb je een vraag over een lidmaatschap? Neem gerust contact op.

Overige vormen van lidmaatschap

Naast de vormen van lidmaatschap met formele erkenning in de vorm van een toegekende grade zijn er nog twee andere vormen van lidmaatschap zonder formele erkenning: affiliate en student. Deze worden hier onder nader toegelicht.

Affiliate lidmaatschap

Dit is een lidmaatschap zonder de erkenning van de inhoudelijke en professionele kwaliteiten, maar mett de voordelen van toegang tot de IFE. Er zijn geen vereisten voor het affiliate lidmaatschap. Het lidmaatschap is daardoor geschikt voor mensen die op dit moment niet kunnen voldoen aan de vereisten voor een lidmaatschap met formele grade, maar wel geïnteresseerd zijn in brandveiligheid en fire safety engineering. Deze vorm van lidmaatschap is zowel beschikbaar voor personen als organisaties.

Student lidmaatschap

Voor studenten die op dit moment bezig zijn met het behalen van de juiste kwalificaties om voor een grade in aanmerking te komen, is er een gratis student lidmaatschap. Er moet een bewijs aangeleverd worden dat de studie op dit moment plaatsvindt en relevant is voor het vakgebied van brandveiligheid en fire safety engineering. Het student lidmaatschap mag maximaal vijf jaar duren.

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben over de lidmaatschappen, aanmeldprocedures of de IFE, dan kunt u de website van de IFE Global raadplegen (www.ife.org.uk) of contact opnemen met de backoffice van IFE Nederland via aanmelden@ife-nederland.com