Aanmelden

Aanmeldprocedure

Een lidmaatschap van de IFE is altijd op persoonlijke titel en de aanmelding verloopt via de backoffice (het secretariaat) van de IFE Nederland. Onze backoffice controleert of de aanvraag voldoet aan de kwalificaties van het gewenste lidmaatschap.

Wanneer je een aanvraag wil doen dan kun je op de website van het IFE kijken voor welke grade je in aanmerking komt en wat je moet indienen bij je aanvraag. Op deze website kan per grade gekeken worden welke eisen er zijn aan die grade en voor de documentatie bij aanmelding. Op deze website kan een online keuzeprogramma doorlopen worden die helpt bij het bepalen van de grade die bij je past

Heb je moeite met het kiezen van de juiste grade: neem dan contact op met IFE Nederland via aanmelden@ife-nederland.com. Stuur hierbij een actueel CV mee. We nemen dan contact met je op om samen met jou de juiste grade te bepalen. Voor de uiteindelijke beoordeling in Engeland dient de aanvraag compleet te worden aangeleverd in het Engels. Voor nieuwe leden is de aanmeldprocedure hetzelfde als voor een upgrade vanuit een bestaand IFE lidmaatschap.

Wanneer je aanmelding compleet is dan kun je deze sturen naar aanmelden@ife-nederland.com. IFE Nederland controleert de aanvraag op juistheid en compleetheid. Wanneer de aanvraag juist en compleet is dan sturen we deze op naar het membership team van IFE Global. IFE Global doet de formele beoordeling van de aanvraag. Na goedkeuring van de aanmelding vanuit het team van IFE Global informeren we je vanuit IFE Nederland over het besluit.

IFE Nederland

Neem contact op

Voor meer informatie over de lidmaatschappen, aanmeldprocedures en de IFE kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden of de backoffice. Ook kunt u de website van de IFE in Engeland raadplegen.