Aa Aa Aa

IFE Nederland

"Uitwisselen van kennis"

Over ons

IFE Nederland is de Nederlandse afdeling van The Institution of Fire Engineers (IFE). De IFE is een internationaal netwerk van professionals op het gebied van Fire Safety Engineering (FSE). De IFE heeft wereldwijd meer dan 10.000 leden en heeft afdelingen in 40 landen. Lees meer over de IFE op www.ife.org.uk.
 

Het oprichten van IFE Nederland in 2010 was een initiatief van Hanzehogeschool Groningen, toenmalige bachelor opleiding FSE. Bedenkers, docenten, studenten en partners van deze opleiding hebben de handen ineen geslagen om een netwerk te starten van professionals op het gebied van Fire Safety Engineering. Vanwege het immense netwerk van IFE, de grootste beroepsvereniging van Fire Engineers ter wereld, was het logisch om daarbij aan te sluiten.

 

Visie

IFE Nederland ziet Fire Safety Engineering als een integrale benadering van brandveiligheid die gebaseerd is op het toepassen van wetenschappelijke en technische principes, algemene regels en het oordeel van deskundigen. In deze benadering wordt brand gezien als een fysisch verschijnsel. Het gedrag van een brand, het gedrag van mensen bij brand en het gedrag van de omgeving van een brand (zoals gebouwen en constructies) vormen daarbij de basis voor het beveiligen van mensen en omgeving tegen de effecten van brand. Deze benadering leidt tot optimale keuzes op het gebied van brandbeveiliging met het als doel minder slachtoffers en minder schade door brand. 

 

Missie

IFE Nederland ziet het vakgebied Fire Safety Engineering als een breed en kennisintensief vakgebied. Het is een vakgebied dat in Nederland meer en meer moet gaan bijdragen aan het oplossen van steeds complexere vraagstukken op het gebied van brandveiligheid. Om dit vakgebied in Nederland continue te kunnen blijven ontwikkelen is een kennisnetwerk van professionals een absolute noodzaak. IFE Nederland is een onafhankelijk kennisnetwerk van Fire Safety Engineers. Het netwerk kent alleen een persoonlijk lidmaatschap en biedt daarom een breed platform voor professionals met een grote diversiteit in achtergrond en werkomgeving, zonder dat er sprake is van politieke of commerciële belangen.

 

Doelstelling

IFE Nederland heeft als doel het bevorderen en verbeteren van de toegepaste wetenschap, de kennis en de praktijk van brandpreventie, brandbestrijding en Fire Safety Engineering. Alles wat daaraan bijdraagt willen we zo veel mogelijk stimuleren. Daarvoor bouwen en onderhouden we een kennisnetwerk van professionals op het gebied van Fire Safety Engineering. Binnen dit netwerk kwalificeren we de leden op basis van hun expertise. Leden binnen het netwerk komen uit Nederland en het Nederlandstalige deel van België en Luxemburg.

 

Vereniging

Op 27 januari 2010 is IFE Nederland als vereniging naar Nederlands recht opgericht. Dit gebeurde niet in het hoge noorden, maar in het zuidelijke Baarle-Nassau, letterlijk op de grens tussen Belgisch Vlaanderen en Nederland. Bij de oprichting zijn statuten en een huishoudelijk reglement vastgesteld. Leden conformeren zich daarbij aan de ‘IFE Code of Conduct’ van de IFE.
 
IFE Nederland is verbonden met het internationale netwerk van de IFE en heeft als ‘The Netherlands Branch’ stemrecht binnen de IFE voor Nederland en het Nederlandstalige deel van België en Luxemburg.

 

Internationale erkenning van leden van de IFE

De IFE kent aan haar leden, afhankelijk van hun kwalificatieniveau, een status toe binnen de vereniging. Zo kent de vereniging onder meer Graduate, Technicians, Members en Fellows. Deze grades zijn ook toegankelijk voor de leden van IFE Nederland. De kwalificaties van leden worden beoordeeld door een Internationale commissie. Afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring worden grades toegekend. Deze grades mogen als titel worden gevoerd en geven zowel nationaal als internationaal erkenning van het vakmanschap van de Fire Engineer weer. Lees hier meer over de Grades of Memberschip.