Aa Aa Aa

IFE Nederland

"Uitwisselen van kennis"

Van de voorzitter 18-01-2015

 

Van de voorzitter

 

Geachte leden,

Op 27 januari van dit jaar viert onze vereniging zijn eerste lustrum, en we hebben in die tijd veel gedaan. Onze vereniging heeft een licht groeiend ledenbestand en we hebben een stabiele financiële positie. We hebben een aantal congressen en activiteiten georganiseerd, o.a. over parkeergarages en hoogbouw. Verder weten we ons langzamerhand te positioneren als beroepsvereniging binnen het werkveld.

Ons bestaan als onderdeel van de grootste vereniging van Fire Engineers ter wereld met meer dan 10.000 leden internationaal geeft ons toegang tot een groot netwerk. Bij het organiseren van ons congres over hoogbouw hebben we dat gemerkt: mensen komen tegen onkostenvergoeding uit de hele wereld om hun inzichten met ons te delen.

De IFE is internationaal druk bezig zichzelf te vernieuwen. Er wordt een structuur voor Special Interest Groups opgezet, die rekening houdt met de internationale oriëntatie van de leden, dus maken we veel gebruik van webtoepassingen. De strategische beslissing om in 2013 een eigen magazine op te starten (in plaats van deel te nemen in een magazine met ook gesponsorde artikelen) heeft geleid tot een vakblad met goede en ook in onze context bruikbare informatie. De jaarlijkse International Conference is zeer betaalbaar en is een verrijking voor de kennis en het netwerk van iedere Fire Engineer, of die nu bij de brandweer werkt of in de adviespraktijk.

In eigen land zien we dat de belangstelling om activiteiten en samenkomsten te organiseren beperkt is. We zien overal dat de belangstelling voor congressen minder wordt en dat het moeilijker wordt om de vakinhoud te brengen. Dit heeft uiteraard economische oorzaken. Juist nu vinden wij als bestuur dat de leden elkaar in kleinere regionale bijeenkomsten moeten kunnen vinden om kennis te delen. Een aantal van deze activiteiten hebben we al gehad: we zitten dan met een man of 15 ergens in een zaaltje of brandweerkazerne en de deelnemers investeren alleen hun tijd en kennis.

Naast de bestaande kwalificatiestructuur is het ook mogelijk om via de IFE te worden geregistreerd als Chartered Engineer. In 2015 gaan we kijken of daarvoor in Nederland ook belangstelling bestaat.

Verder willen we dit jaar als bestuur werken aan een betere profilering van het begrip Fire Engineer, met name richting de brandweer. Het meeste inhoudelijke werk van de brandweer is Fire Engineering en met de in gang gezette verschuiving van regelgericht naar risicogericht benaderen van brandveiligheid moet de belangstelling van de brandweer voor dit vakgebied groter worden.

Het jaar 2015 staat verder in het teken van bestuurswisseling. Bestuursleden van het eerste uur treden conform het rooster af en we hopen dat leden zich beschikbaar willen stellen om de open posities in te nemen.

Ik wens u toe, dat de IFE komend jaar weer mag bijdragen aan uw vakkennis en vakmanschap als Fire Engineers en ik hoop dat u naar vermogen zult willen blijven bijdragen aan onze vereniging.

 

Met vriendelijke groet, Best Regards,

Marcel P. Lasker BEng  FIFireE

Branch President

 

 

IFE Nederland
Netherlands Branch of the

Institution of Fire Engineers

Verweystraat 7
9721 LV  GRONINGEN
Email: info@
ife-nederland.com

Web: www.ife-nederland.com