Aa Aa Aa

IFE Nederland

"Integriteit en professionaliteit door gedragscode"

Controle en wijzigingen ledenadministratie via MyIFE 01-11-2019
Oproep voor het controleren van persoonsgegevens
 

Het komt regelmatig voor dat wij, of de administratie in Engeland, niet de juiste persoonsgegevens hebben, bijvoorbeeld als gevolg van verhuizing of veranderen van werkgever.

Vandaar dat wij hierbij een oproep doen aan alle leden voor het controleren van persoonsgegevens via de ledenportal van de IFE: MyIFE.

 

Wijzigingen via de portal worden gelijk bij de IFE in Engeland verwerkt en aan doorgegeven.

Vanwege nieuwe regels aangaande de bescherming van persoonsgegevens kunnen wij geen gewijzigde persoonsgegevens verstrekken aan de IFE in Engeland.

Wijzigingen die bij ons via de mail binnenkomen worden dus alleen in onze eigen administratie verwerkt.

 

Behalve online persoonsgegevens, bevat MyIFE ook het volgende:

  • informatie aangaande de Special Interest Groups (SIG's);
  • online portfolio mycareerpath®
  • Videoregistraties van jaarlijkse IFE bijeenkomsten in de UK.

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het bedrijfsburo van de IFE Nederland: info@ife-nederland.com