Aa Aa Aa

IFE Nederland

"Integriteit en professionaliteit door gedragscode"

Algemene Leden Vergadering 2015 26-05-2015
Agenda en jaarverslag
 

Op 11 juni wordt de Algemene Ledenvergadering 2015 gehouden. Zowel de agenda als het jaarverslag 2014 en vooruitblik 2015 kunnen worden gedownload.