Aa Aa Aa

IFE Nederland

"Netwerk van professionals: persoonlijk lidmaatschap"

IFE lidmaatschap
De IFE is een onafhankelijk kennisnetwerk van Fire Safety Engineers en kent aan haar leden, afhankelijk van hun kwalificatieniveau, op persoonlijke titel een erkenning toe binnen de vereniging. Afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring mag een titel worden gevoerd en geeft het lidmaatschap, zowel nationaal als internationaal erkenning van het vakmanschap van de Fire Safety Engineer.

Het lidmaatschap met erkenning vormt een kader voor het niveau van de professional en een basis voor verdere professionele ontwikkeling.

Lidmaatschap met erkenning
De IFE kent vijf lidmaatschappen op basis van professionele kwalificaties. Bij de het lidmaatschap hoort een titel en het stelsel is gebaseerd op de professionele ontwikkeling van leden. De IFE stimuleert namelijk haar leden om zich voortdurend professioneel te ontwikkelen.
IFE-Join-Page.jpg
Voor uitgebreide informatie aangaande de lidmaatschappen en kwalificatiestructuren, klik hier.

Technician
Het IFE Technician lidmaatschap is voor professionals die een relevante MBO niveau 3 opleiding (of gelijkwaardig) hebben afgerond.
De contributie voor het Technician lidmaatschap bedraagt €66,- per jaar (tarieven voor 2017).

Graduate
Het basis opleidingsniveau voor een Graduate lidmaatschap is een relevante MBO-niveau 4 opleiding (of gelijkwaardig). Daarnaast dienen personen minimaal 3 jaar werkzaam te zijn op het gebied van brandveiligheid of Fire Safety Engineering en relevante cursussen of trainingen hebben gevolgd.
De contributie voor het Graduate lidmaatschap bedraagt € 75,- per jaar (tarief 2017).

Associate
Het Associate lidmaatschap is voor professionals die een opleiding hebben gevolgd die toegang geeft tot het Member lidmaatschap. Het basis opleidingsniveau is een relevante HBO Bachelor opleiding op het gebied van Fire Safety Engineering. Indien er geen HBO opleiding is gevolgd op het gebied van Fire Safety Engineering, kan een beoordelingstraject op maat worden aangegaan.
De contributie voor het Associate lidmaatschap bedraagt € 91,- per jaar (tarief 2017).

Member
Het Member lidmaatschap is voor professionals die een relevante HBO opleiding hebben gevolgd op het gebied van Fire Safety Engineering. Naast de opleidingseisen dient relevante en voldoende professionele ontwikkeling worden aangetoond van twee jaar voorafgaand aan de aanmelding, en dient een verslag te worden gemaakt waarin wordt omschreven op welke wijze de aanvrager voldoet aan de vereisen voor Member.

De contributie voor het Member lidmaatschap bedraagt € 109, per jaar (tarief 2017).

Fellow
Member leden die een significante en uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan het beroep van de Fire Safety Engineer, over een aaneengesloten periode van ongeveer 15 jaar, kunnen zich aanmelden voor het Fellow lidmaatschap.

De contributie voor het Fellow lidmaatschap bedraagt € 167,- per jaar (tarief 2017).

Aanmeld- en upgrade procedure
Voor de aanmelding is in eerste instantie een recent CV nodig, deze mag in het Nederlands worden aangeleverd. Voor de uiteindelijke beoordeling in Engeland dienen de formulieren en stukken worden aangeleverd in het Engels. Voor nieuwe leden is de aanmeldprocedure hetzelfde als voor een upgrade vanuit een bestaand IFE lidmaatschap.

Het beoordelen van de aanvraag gebeurt in drie stappen:
1.    beoordeling door backoffice IFE Nederland
2.    desk-review door het membership team IFE Engeland
3.    panel review door IFE Engeland

 

Partner lidmaatschap
Een partnerlidmaatschap is vergelijkbaar met het donateurschap zoals we dat in Nederland kennen. Het is bedoeld voor personen en organisaties met een interesse in brandveiligheid en Fire Engineering.
Deze vorm van lidmaatschap is beschikbaar voor personen en organisaties. Het lidmaatschap is tevens geschikt voor personen die, op het moment, niet voldoen aan de kwalificaties van het lidmaatschap met erkenning en de daaraan gekoppelde titel.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de lidmaatschappen, aanmeldprocedures en de IFE kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden of de backoffice. Ook kunt u de website van de IFE in Engeland raadplegen (www.ife.org.uk).

Email van de backoffice:
info@ife-nederland.com