Aa Aa Aa

IFE Nederland

"Netwerk van professionals: persoonlijk lidmaatschap"

Hieronder vind u de antwoorden op veel gestelde vragen
 
1.     Waarom lid worden van IFE?
Als Fire Engineer is het belangrijk om erkenning te krijgen van je beroepscollega’s voor opleiding en ervaring en het is van belang om een netwerk te hebben voor het uitwisselen van kennis. Ook voor professionele relaties is het belangrijk om te weten wie ze voor zich hebben.
 
2.     Wat kost het lidmaatschap?
De contributie voor het lidmaatschap is afhankelijk van de graad van het lidmaatschap. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld. Een overzicht van de contributiebedragen is hier te vinden.
 
3.     Hoe word ik lid?
U wordt lid door het aanmeldformulier te downloaden en in te vullen.  Het lidmaatschap kent bepaalde grades. Op basis van opleiding en werkervaring zult u in een bepaalde grade worden toegelaten. IFE Nederland helpt graag bij vaststellen van een grade en het aanvragen van het lidmaatschap.


Bij de aanvraag van het lidmaatschap dient naast het aanmeldformulier ook een vertaling van uw diploma’s en een cv in het Engels te worden mee gestuurd en afhankelijk van de grade een CPD log en/of een IPD rapport. Het bestuur van IFE Nederland zorgt voor een referentie naar IFE opleidingsstandaards. Verder worden de gegevens gewaarmerkt en met een advies naar de UK toelatingscommissie gestuurd, die uiteindelijk het internationale bestuur adviseert over toelating en grade. Deze internationale commissie vergadert slecht een beperkt aantal malen per jaar, zodat het enige tijd kan duren voordat u officieel lid bent van de internationale vereniging. Lid van de Nederlandse vereniging bent u zodra de Nederlandse commissie positief adviseert. De op het aanmeldingsformulier gevraagde handtekeningen van referees worden door IFE Nederland verzorgd.
 
4.     Wat levert het lidmaatschap op?
Het lidmaatschap levert u een uitgebreid netwerk aan contacten op. Leden hebben allen de beroepscode onderschreven en helpen elkaar waar mogelijk. Verder levert het lidmaatschap erkenning van uw verworven bekwaamheden op: uw relaties kunnen zien met wie zij te maken hebben en weten dat u volgens de beroepscode handelt.
Daarnaast ontvangt ieder volwaardig lid het vakblad International Fire Professional.
 
5.     Mag ik een IFE titel voeren?
Als een titel is toegekend, mag deze achter uw naam worden gevoerd op een visitekaartje en in correspondentie.
 
6.     Wat wordt er van mij verwacht als lid van IFE?
We verwachten van alle leden inbreng naar vermogen: belangstelling voor en bijdrage aan verdere ontwikkeling van het vakgebied en de positie van Fire Engineers.
 
7.     Welke activiteiten ontplooit IFE?
De IFE regelt de erkenning van leden en zorgt voor de instandhouding van het netwerk.  IFE biedt de mogelijkheid voor het organiseren van bijeenkomsten, congressen etc. Verder heeft u als lid toegang tot het jaarlijkse congres van de IFE in Engeland. Desgevraagd willen we beleidsmakers adviseren over inhoudelijke aspecten van ons vak in de raakvlakken met regelgeving.
 
8.     Wie beoordeelt mijn kwaliteit?
Uw kennis en kunde wordt door een internationale commissie beoordeeld, die valt onder het internationale bestuur.
 
9.  Wie kan er lid worden van IFE?
Fire Engineers zijn niet alleen adviseurs die moeilijke rekensommen maken maar ook brandweermensen die zich bezig houden met preventie, pro-actie of repressie. Kortom de IFE is er voor iedereen die vanuit een technische benadering met brand en brandbestrijding bezig is. Verder worden ook studenten aangemoedigd om lid te worden.
 
10.  Is er een Algemene Ledenvergadering?
IFE Nederland is een vereniging naar Nederlands recht en kent statuten, een bestuur en een ledenvergadering.
 
11.  Kan ik actief meewerken binnen de IFE?
Ja zeker, als u wilt kunt u actief deelnemen door bijvoorbeeld artikelen of afstudeerscripties aan te bieden, aan bijscholing mee te werken, lezingen of andere bijeenkomsten te organiseren.

 

12.  Kan ik ook lid worden als ik geen fire engineer ben?

De IFE kent hiervoor het affiliate membership, dit is vergelijkbaar met het donateurschap zoals we dat in Nederland kennen. U bent lid en ontvangt het magazine, maar u voert geen titel en hebt geen stemrecht op de vergaderingen. Ook bedrijven die het werk van de IFE willen ondersteunen, kunnen zich aanmelden als affiliate organisation. Dit is alleen een steunbetuiging aan het werk van de IFE en geeft geen rechten binnen de verenigingsstructuur.